Subscribe:

Jun 1, 2011

Giá như được chết đi một lúc

Giá như được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên thiêng đàng sợ chả gặp ai
Giá như được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người ?
Giá như được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao .

Sưu tầm
Bài này mình không biết tác giả là ai nhưng đọc thấy khá hay và rất tâm trạng. Tác giả khá bi quan và thất vọng với cuộc sống song chưa đến nỗi muốn chết thật mà mới chỉ dám "chết đi một lúc".